Välj en sida

Hitta din nästa bostad

Trappstegen fastigheter i Åmål.

Kontakta oss!

Email: info@trappstegen.se

Trappstegen – Åmål

Hos oss finner du bostäder i Åmål.

Hör av er till oss så kikar vi på om det finns en bostad som passar dina önskemål.

Kontakta oss

HYRESGÄSTINFORMATION

Information och ordningsregler

Var rädd om din lägenhet
Din lägenheten håller sig fräsch längre om den sköts på rätt sätt. Här är några enkla tips:

  • Håll spis och ugn rena så att inte smuts och fett bränner fast.
  • Frosta av kyl och frys med jämna mellanrum. Låt isen tina av sig själv.
  • Använd inte kniv eller hårda föremål då kan skador uppstå.
  • Använd milda rengöringsmedel i WC, tvättställ och badkar.
  • Avlopp i tvättställ, dusch och badkar bör rengöras med jämna mellanrum.

Utifall om något går sönder alternativt inte fungerar
Även då lägenheten sköts på bästa sätt är det svårt att undvika att saker och ting ibland går sönder. Du är då skyldig att anmäla fel och brister till hyresvärden. Din felanmälan kan göras via kontaktformuläret.

Mattor
Skaka inte dina mattor från fönster eller balkong. Mattpiskning och annan rengöring av textilier skall ske på anvisad plats. Vädring är tillåtet innanför balkongräcket.

Trapphus och entréer
Då trappan ska städas så ber vi dig undvika att ställa saker i trappan eller utanför dörren. Cyklar, barnvagnar, skidor, skridskor och skor får inte bli ett hinder. Större och skrymmande föremål kan även vara i vägen om utryckningspersonal måste komma fram vid olyckstillfällen.

Mata inte fåglar
Mata inte fåglarna från fönster eller balkong. Det kan locka till sig skadedjur som råttor och möss.

Grillning på balkong eller uteplats
Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Det är en brandrisk och konsekvenserna av en eldsvåda kan bli förödande och ni är själv ansvarig för eventuella skador.

Tvättstuga
För en trivsammare vardag ber vi er att respektera de regler som gäller för den gemensamma tvättstugan. Håll rent och snyggt och följ det bokningssystem som gäller. Om du har egen tvättmaskin eller torktumlare i din lägenhet gäller samma tider som för tvättstugan.

För installation av tvätt- och diskmaskin eller torktumlare i lägenheten, kontakta alltid vår förvaltare före installation, så att givna normer följs.

Sophantering
Soppåsar och annat skräp får inte ställas i trapphuset. Använd istället de containers som står uppställda på sopsorteringsgården. För glas och tidningar hänvisas till kommunens återvinningscentraler.

Ohyra
Får du ohyra i din lägenhet, måste du kontakta oss genast så att ohyran inte sprider sig.

Hundar och Katter
Tänk på vart i bostadsområdet du rastar din hund. Att plocka upp efter hunden är en självklarhet. Katter får inte springa lösa eller sätta sig i barnens sandlådor.

Cyklar och bilar
Undvik att köra in i bostadsområdets gångar med motorfordon. Barn kan leka där. I och urlastning är självfallet tillåten, men var försiktig. För allas trivsel parkeras cyklarna i på avsedd plats och inte i trapphuset.

Byggnader och planteringar
Om du upptäcker skador på byggnaden eller i planteringar kring huset ska du omgående underrätta förvaltaren. Tänk också på att hålla entrédörrar och källare stängda.

Adressändring
Som ny hyresgäst ansvarar du själv för att i god tid göra flyttanmälan så att din post kommer fram till din nya adress. Gör din flyttanmälan till Svensk Adressändring per telefon eller via Internet.

El och telefon
Flytten till din nya lägenhet innebär också att du måste anmäla flyttning av tidigare abonnemang för telefon och internet. Du måste också avsluta ditt gamla el-abonnemang och teckna ett nytt på din nya adress. Kontakta din elleverantör för mer information.

Hemförsäkring
En hemförsäkring ger dig nödvändigt skydd mot oförutsedda händelser som egendomsskador, stöld eller brand. Det ligger på ditt ansvar att ta nödvändiga kontakter och teckna lämplig försäkring dig och ditt hem.

Nycklar
Vid inflyttningen får du nödvändiga nycklar till lägenhet, port, tvättstuga osv. Nycklarna är stämplade med egna speciella nummer. Kontrollera att du fått rätt nycklar och att antalet stämmer. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna.

Flyttstädning
Din nya lägenhet ska vid inflyttning vara i bra skick och ordentligt städad. Varje lägenhet genomgår besiktning i skarven mellan två hyresgäster. Om du upptäcker något som har missats och känner dig missnöjd är det viktigt att du omedelbart kontaktar vår förvaltare oss så att problemen snabbt kan åtgärdas.

Uppsägning
Om du beslutat dig för att lämna din lägenhet måste du göra en skriftlig uppsägning av hyreskontraktet. Uppsägningstiden räknas från nästkommande kalendermånad och tre månader framåt från det att uppsägningen kommit oss tillhanda.

Nycklar
Nycklar du har kvitterat ut måste återlämnas när du flyttar. Detsamma gäller de eventuella kopior du själv gjort. Borttappade, ej återlämnade, nycklar kan leda till att du själv blir skyldig att bekosta ett låsbyte.

Flytt av el, telefon, internet
Utflyttning innebär att du själv får ansvaret för att nödvändiga kontakter tas för att avsluta ditt elabonnemang. Det är likaså ditt ansvar att flytta telefon- och internetabonnemang till din nya adress.

Förbesiktning/besiktning
En förbesiktning görs av bla. ytskikten för planering av eventuell renovering som behövs göras i lägenheten.

Vi utför en kontroll av eventuella skador i lägenheten som uppstått under din boendetid. Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du blir ersättningsskyldig. Vid kontrolltillfället får du information om vad du som hyresgäst kan åtgärda själv och vad som, på din bekostnad, kommer att utföras av Trappstegen.

Visning av din lägenhet
Inför utflyttningen måste du vara beredd att visa lägenhet för tänkbara nya hyresgäster.

Flyttstädning
När du lämnar lägenheten ska den vara i samma goda skick som du önskade när du själv flyttade in. Lägenheten ska vara noggrant städad liksom samtliga övriga utrymmen som balkong, förråd och eventuellt garage som hör till lägenheten. Ofullständig städning kan leda till att du i efterhand får betala för extern städning.

Rättigheter
Det är viktigt att få en bra kontakt mellan oss och dig som hyresgäst. Det är också viktigt att lära sig vem som gör vad och vilka rättigheter som gäller.

Måla och tapetsera själv
Du kan måla och tapetsera själv på egen bekostnad men måste först få vårt tillstånd, Det är dock viktigt att det blir gjort på ett snyggt och fackmannamässigt sätt. Fråga om du är osäker. Om ditt arbete inte anses riktigt utfört, kan du bli ersättningsskyldig.

Överlåta och byta lägenheten
Om du vill överlåta din lägenhet till någon annan, utan att ni byter med varandra, måste du tala med oss först och få tillstånd. Om du vill byta lägenheten med en annan hyresgäst, går det bra under förutsättning att vi godkänner den nya hyresgästen.

Hyra ut i andra hand
Man kan enligt hyreslagen hyra ut sin lägenhet i andra hand om man har hyresvärdens tillstånd. Det kan gälla vid arbete eller studier på annan ort. Det är klokt att ta reda på exakt vad som gäller i det enskilda fallet. Ansvarsfrågorna kan vara svåra. Kontakta oss!

Inflyttning
På inflyttningsdagen kvitteras dina nycklar ut hos din förvaltare. Om inflyttningen infaller under en lördag, söndag eller annan helgdag ses om inget annat är uppgjort nästkommande vardag som inflyttningsdag. Tillträde till bostaden sker normalt 12.00 på inflyttningsdagen.

Låsöppning
Trappstegen och din förvaltare saknar extranycklar till din lägenhet. Ha därför alltid en extranyckel hos en närstående.

Om du i akuta situationer behöver hjälp med låsöppning kan du maila vår servicemail.
Låsöppning kostar 1000 kr.

Extranycklar
Framställning av extranycklar anmäls alltid hos oss. Kontakta Serviceanmälan så hjälper de dig med ansökan.

Återlämning
Vid utflyttning återlämnas samtliga utkvitterade nycklar samt de eventuella extranycklar som tillverkats i efterhand. Borttappade, ej återlämnade, nycklar kan leda till att du själv blir skyldig att bekosta ett låsbyte.

Sopsortering
Varje fastighet har anvisade platser för sortering av hushållssopor, glas, tidningar, kartong, plast, batterier med mera. Sopor som inte har något kärl eller som inte får plats i angivet kärl ska köras till närmaste Återvinningsstation. Kontakta kommunen för information.

Hämtning av sopor under jul- och nyårshelgen

Julhelgen
Om du har ordinarie hämtdag:
24/12, så toms ditt kärl 23/12

Nyårshelgen
Om du har ordinarie hämtdag:
31/12, så toms ditt kärl 30/12

Trettondagshelgen
Om du har ordinarie hämtdag:
6/1 så töms ditt kärl 6/1

 

Ställ ut ditt kärl senast 06:00 den aktuella tömningsdagen och låt det stå ute tills det blir tömt.

 

Att bo i hyreslägenhet innebär många fördelar, men också skyldigheter mot din fastighetsägare och dina grannar. För att alla ska trivas är det viktigt att du känner dig trygg med hur saker fungerar

På webbsidan ges grundinformation för hyresgäster hos Trappstegen. Har du frågor är du välkommen att höra av dig på vår Servicemail.

Varmt välkommen

Trappstegen

En tryggare framtid